News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Kopija Kopija Zaposlitev


 

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

za šolsko leto 2017/2018


     Savaprojekt d.d. za šolsko leto 2017/18 razpisuje sledeče kadrovske štipendije:

               izobrazba

število štipendij

1.      mag. inž. arh. 

 1

2.      mag. inž. stroj.

 1

3.      mag. inž. grad.

 1

4.      mag. inž. grad., smer nizke gradnje

 1

 

     Od štipendistov pričakujemo:

·         zavzetost za študij in aktivno sodelovanje s štipenditorjem v času študija,

·         odločenost zaposliti se v naši sredini,

·         inovativnost, samoorganiziranost, samoiniciativnost in odločenost za delovanje v strokovnih timih.

 

     Štipendistom omogočamo:

·         mentorstvo v času študija,

·         svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja,

·         udeležbo na različnih srečanjih in izobraževanjih,

·         delo na posameznih projektih,

·         prakso v času študija,

·         uporabo sodobne tehnične opreme,

·         zaposlitev po končanem šolanju.

 

     Prijava naj vsebuje:

·         življenjepis ali CV, z osebnim videnjem vključevanja pri delu štipenditorja,

·         potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/18 - prednost bodo imeli študentje višjih letnikov,

·         potrdilo o opravljenih izpitih,

·         dosežke med dosedanjim šolanjem.

 

Prijave za pridobitev kadrovske štipendije z vsemi dokazili pošljite do 20. 9. 2017 na naslov: savaprojekt@savaprojekt.si. Za dodatne informacije smo vam na voljo na št. 07 49 14 255.

 

Podaljšujemo razpis. Še vedno pričakujemo vaše vloge. Vabljeni.

 Gallery of some references