Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Strokovno srečanje s Slovenskim društvom za zaščito voda


Vodne ureditve na območju spodnje Save so si na Savaprojekt d.d. in v Posavje prišli ogledati predstavniki Slovenskega društva za zaščito voda. Med njimi sta bila tudi predsednica društva dr. Marjetka Levstek in prof. dr. Mihael J. Toman.  

Slovensko društvo za zaščito voda odgovorno ozavešča posameznike pa tudi družbe in ostale nosilce odločanja v naši družbi, o pomenu varstva vodnega okolja. Spremljajo in proučujejo problematiko na področju zaščite in izkoriščanja voda, spodbujajo odgovorno ravnanje do oskrbe s pitno vodo, širijo pomen zaščite voda, organizirajo številna predavanja in druge strokovne ekskurzije, dogodke.

Ker smo v družbi Savaprojekt d.d. odgovorni za urejanje prostora, smo zanje organizirali aktiven dan, ki smo ga po jutranji diskusiji v naši konferenčni sobi o tem, kakšna so pričakovanja gostov in katera vprašanja morajo dobiti odgovore konec dneva, goste z avtobusom popeljali po skrbno načrtovani trasi vodnih ureditev. Na ogledu so se nam pridružili strokovni sodelavci iz podjetja Infra, kasneje pa tudi predstavniki družbe HESS.

Naši gosteje so bili ob zaključku zadovoljni s strokovnim vodenjem in za svoje novo pridobljeno znanje ob ogledu nasipov, habitatov, prehodov za vodne organizme in HE Brežic preprosto hvaležni.

Naša skupna ugotovitev ob koncu dneva je bila, da smo za naravo odgovorni vsi. V prvi vrsti kot posamezniki, na koncu tudi kot društva in družbe. Narava se spreminja. Vedno se bo. Nadomestni habitati ali druge ureditve, ki so življenju ob vodi ponujene, so tiste, ki jih človek naravi zgolj ponudi, narava pa jih nato razvija po svoje.Galerija nekaterih referenc