Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Prostorsko načrtovanje ne sme biti zgolj risanje političnih želja


Damjana Frece

18.04.2011 00:01 / Finance 75/2011

Objavljeno z dovoljenjem uredništva Financ

Prostorsko načrtovanje dolgoročno oblikuje prostor, vzpostavi možnosti za razvoj vseh drugih dejavnosti v prostoru in varuje okolje
Njegove pomembnosti se dobro zaveda tudi politika, zato se vsaka vlada trudi čim bolj vplivati na oblikovanje tovrstne zakonodaje. Prostor se spreminja počasi, a trajno, zato so pri izdelavi prostorskih aktov, ki usmerjajo prostorski razvoj, pomembna trdna strokovna izhodišča, ki imajo dolgoročno vizijo in temeljijo na dobrem premisleku o nadaljnjem razvoju v prostoru. Pri nenehnem spreminjanju zakonodaje pa se strokovnjaki srečujemo z vse daljšimi postopki priprave prostorskih aktov, zato se tudi večina naročnikov ne zaveda več prednosti dolgoročnega razvoja v prostoru.
Med letoma 2000 in 2004 je bilo sprejetih šest zakonov, ki vplivajo na prostorsko načrtovanje, med letoma 2004 in 2008 pa pet ter sedem podzakonskih aktov. Od leta 2008 do zdaj so sprejeli ali spremenili že tri zakone s tega področja ter šest podzakonskih aktov. Vsaka vlada kaže torej zelo veliko zanimanje za prostorsko načrtovanje. Slabost tega so štiriletni mandati, ki s sabo prinašajo vedno nove usmeritve za urejanje prostora.

Vizionarski pogled na prostor je izgubil svojo vrednost
Nenehno spreminjanje zakonodaje povzroča podaljšanje postopkov priprave prostorskih aktov, ki večkrat trajajo dlje, kot velja zakon, ki predpisuje način priprave tega prostorskega akta. Tako strokovnjaki večino svojega časa porabimo za usklajevanje akta z novo zakonodajo, vodenje postopka in moledovanje pri nekaterih nosilcih urejanja prostora, naj vendarle upoštevajo zakonsko predpisane 30-dnevne roke. Od sprejetja enega do sprejetja drugega zakona mine premalo časa, da bi lahko optimalno ocenili dejanske vplive zakona na prostor, predvsem pa je premalo časa, da bi lahko temeljito premislili o viziji prostorskega razvoja in na podlagi teh usmeritev sistematično prilagodili zakonodajo.
Dolgoročni prostorski razvoj je izginil tudi iz zakonodaje. Nekdanji dolgo-, srednje- in kratkoročni načrti so se združili v občinski prostorski načrt, ki združuje izvedbeni in z njim usklajen strateški del. Razvoj tako nima več dolgoročne vizije v prostoru. Na področju omejitev v prostoru pa so z zakoni jasno določena območja trajnega varovanja. Načrtovanje prostora je tako iz domene strokovnjakov, ki morajo poleg ustrezne izobrazbe imeti tudi posebne licence za opravljanje dejavnosti, prišlo v domeno politikov.

Rezultati dolgoročnega razvoja za politiko predaleč
Rezultati dolgoročnega razvoja, ki so razvidni šele čez 20 let, so za naše politike pomaknjeni preveč v prihodnost. Veliko občinam je zaradi omejitev onemogočeno nadaljevanje razvoja, ki je bil začrtan pred 20 leti, zato so za razvoj prisiljene iskati nove površine. Če občina predhodno ni izdelala dokumenta, ki bi glede na zdajšnje okoliščine in predvsem varovanja v prostoru opredeljeval razvoj za nadaljnjih 20 let ali več, njen prostorski razvoj zlahka postane nepremišljen, brez koncepta in stihijski.
Dolgoročno je takšen razvoj povezan tudi z višjimi stroški, še zlasti, če se ob zamenjavi lokalne oblasti spremenijo tudi usmeritve za prostorski razvoj občine. Tako se ob zamenjavi politične oblasti razdrejo že začeti prostorski dokumenti, ne glede na to, da je bilo zanje porabljenih že precej javnih finančnih sredstev. Prostorski akti so namreč bolj kot strokovni dokumenti politični dokumenti.
Prav zaradi tega prostorski načrtovalci pogosto klonejo pred naročnikom, ki se dobro zaveda svoje prednosti plačnika. Prostorsko načrtovanje pa bi moralo biti mnogo več kot le risanje političnih želja v skladu s političnimi pravili, ki se v Sloveniji spreminjajo čedalje hitreje.
 

Prostorsko načrtovanje ne sme biti zgolj risanje političnih željaGalerija nekaterih referenc