Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Strokovne študije so podlaga energetsko učinkovitega objekta


Andrej Pirc

23.05.2011 00:01 / Finance 97/2011

Objavljeno z dovoljenjem uredništva Financ

Energetika je postala nekakšna moda, biznis in znanje hkrati
Pri načrtovanju objektov je odločilnega pomena upoštevanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na objekt v vsej njegovi življenjski dobi. Dobro zagotovilo za učinkovite rezultate so nedvomno strokovnjaki, ki pa so velikokrat razpeti med spreminjajočo se zakonodajo in željami investitorja.
Energetika je postala nekakšna moda, biznis in znanje hkrati. Z njo se ukvarjajo vsi - od zakonodajalcev, načrtovalcev, prodajalcev in izvajalcev do velikega števila tistih, ki se za to področje čutijo poklicane.
Prav je, da zakonodaja spremlja razvoj tehnologij, vendar pa je težko zagotavljati, da bodo javne stavbe čez dobrih pet let skoraj "ničenergijske". Vsaka takšna gradnja oziroma prenova zahteva veliko vloženih sredstev, kar se ob pretiravanju pri vgradnji ter poznejših stroških delovanja in vzdrževanja izkaže za nedonosno.
Donosnost bi se dalo povečati tudi z večjim črpanjem sredstev iz podpornih skladov, namenjenih za to. Takšen objekt potrebuje že v predhodni fazi veliko dobro premišljenih idej. Želja investitorja je nemalokrat: zgradite ali sanirajte mi poceni in zanesljiv objekt, ki bo energetsko varčen in ne bo potreboval vzdrževanja, z minimalnim stroškom načrtovanja.
Načrtovanje pa se začne drugje. Na počutje človeka v objektu vpliva notranja klima - svež zrak, temperatura, vlaga v zraku, tok zračnih mas in podobno. Notranjo klimo pa zagotavlja sklop sistemov za oskrbo z energijo, ki mora biti načrtovan tako, da upošteva časovno in energijsko razpoložljivost vira energije, dinamiko porabe odjemalca, obratovalne lastnosti posameznega sistema za pretvorbo primarne energije v končno obliko ter ekonomsko ozadje in okoljski vidik.

Prvi korak: natančna analiza objekta
Razširjen energetski pregled je natančna analiza zgradbe z izračuni energetskih potreb in analizo izbranih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije. Namen energetskega pregleda so energetska in stroškovna analiza energetskega stanja v objektu, določitev ukrepov za zmanjšanje porabe energije in njihovo ekonomsko ovrednotenje. V prvi fazi je potrebna splošna analiza energetskega stanja objekta, spoznavanje strukture ustanove, ugotavljanje porabe in stroškov energentov. Sledi popis največjih porabnikov energije, njihovo stanje in stanje zgradbe.
Na podlagi rezultatov analize stanja vseh energetskih sistemov je treba izdelati predlog ukrepov, ki bodo vodili do znižanja stroškov za energijo in izboljšanja delovnih oziroma bivalnih razmer. Gre predvsem za ozaveščanje uporabnikov, gradbene ukrepe, kot so zamenjava oken, izolacija fasade in podstrešja, ukrepe na področju strojnih instalacij (namestitev učinkovitejših strojev in naprav, prisilno prezračevanje z vračanjem toplote, uporaba alternativnih virov energije) in ukrepe na področju elektroinstalacij (namestitev varčnejših svetilk).

Drugi korak: analiza oskrbe z energijo
Študija izvedljivosti zajema analizo o zagotavljanju potrebne energije iz različnih virov energije (obnovljivi viri in njihova kombinacija s klasičnimi sistemi). Sestavljena je iz različnih variant - na primer toplotna črpalka, kotel na lesno biomaso, kondenzacijski kotli na klasična goriva in podobno.
Za vsako različico je potreben naslednji postopek: analiza stanja in potreb po oskrbi stavbe z energijo, opredelitev možnih variant oskrbe stavbe z energijo in preverjanje usklajenosti z lokacijskimi pogoji ter zahtevami učinkovite rabe energije v stavbi, opredelitev naložbe, izračun kazalnikov učinkovite rabe energije in stroškovnih kazalnikov variant ter še analizo občutljivosti.
Te študije odločilno vplivajo na končno odločitev pri novogradnji oziroma prenovi objekta, zato je pomembno, da do podrobnosti upoštevajo vse vidike, ki vplivajo na objekt v vsej njegovi življenjski dobi.
 

Strokovne študije so podlaga za energetsko učinkovit objektGalerija nekaterih referenc