O družbi

 

      Družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško.

Kakovost


Kakovost je ena od strateških usmeritev družbe. Naš osnovni cilj je izvajati kakovostne storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve naročnika, spoštovati dogovorjene roke, razpoložljivost storitev, konkurenčne cene do kakovosti poslovanja v celoti.
Sistem kakovosti vzdržujemo na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2008.
 

Politika kakovosti

 1. Kakovost je ena od strateških usmeritev podjetja. Osnovni cilj je izvajati kakovostne storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve naročnika.
 2. Storitve naj zadovoljujejo zahtevne naročnike.
 3. Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost storitev, konkurenčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.
 4. S sistematičnim vključevanjem dobaviteljev in definiranimi aktivnostmi v nabavi zagotavljamo ustreznost nabavljenih storitev in materialov.
 5. Za kakovost je najprej odgovorno vodstvo podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu.
 6. S poslovno informacijskim sistemom zagotavljamo pravočasno odpravljanje nepravilnosti in omogočamo sprejem odločitev na osnovi dejstev in argumentov.
 7. Osveščenost zaposlenih o kakovosti vzdržujemo z izobraževanjem, motivacijo in strogo zaposlitveno selekcijo kadrov po njihovi usposobljenosti in pripravljenosti za kakovostno delo.
 8. Sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2008. Sistem kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI; le-ta pa je usklajen s prakso.
 9. Učinkovitost našega sistema vodenja kakovosti bomo nenehno izboljševali.
 10. Splošni cilji kakovosti so naslednji: izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev, izboljševati procese, povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja v celoti.
 11. Konkretni in številčni cilji kakovosti so sestavni del letnih programov kakovosti.


Galerija nekaterih referenc