Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

2011

Vodja projekta je dolžan zagotoviti varnost objekta z vključitvijo udeleženih strok

 IZS novo 102 mag. Vinko Volcanjk.pdf Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el., predsednik upravnega odbora Matične sekcije... Read more

VLOGA – VIZIJA – POSLANSTVO

Živimo v nenehno spreminjajočem se svetu, v katerem nenehno iščemo odgovore na vprašanja, ključna za naš obstoj. Kam nas... Read more


Gallery of some references