Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

2017

Novi gradbeni zakon

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el. Gradbenik 2017 Država je s sprejetjem Zakona o graditvi objektov (2002) in z vsemi... Read more


Gallery of some references