Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

2018

ZARAČUNAVANJE PROJEKTNIH POGOJEV

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el. IZS.NOVO/ Letnik 21, november 2018 S sprejetjem nove gradbene zakonodaje že prihaja do poskusov zaračunavanja podatkov vezanih na projektne pogoje. Gradbeni zakon je tukaj zelo jasen:... Read more

Načelo medsebojnega priznavanja blaga mora upoštevati slovenske pravilnike in zakonodajo

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el. Pravna praksa, december 2018 V Pravni praksi št. 41-42 z dne 25. oktobra 2018 je bil objavljen prispevek1 dr. Janje Hojnik, ki v okviru načela medsebojnega priznavanja blaga... Read more

Splošnih pogojev zavarovanja odgovornosti po 14. členu ZAID še ni

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el. Glasilo inženirske zbornice Slovenije S sprejetjem novega zakona ZAID je zakonodajalec podal temeljna izhodišča za sklenitev zavarovanj pred odgovornostjo za škodo, ki bi... Read more


Gallery of some references