Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

2019

Ureditev zavarovanja odgovornosti za škodo v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Blažka Smole, univ. dipl. prav., Savaprojekt d.d., Marko Burnik, univ. dipl. prav., IBE d.d. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti[1] (v nadaljevanju: ZAID), ki je stopil v veljavo novembra 2017 in se uporablja od 1. junija 2018, je... Read more

Vplivi predpisanih postopkov na terminske plane izvajanja investicij

Tamara Tepavčević, univ. dipl. geogr., vodja projektov v Savaprojekt d.d. Okoljski inženiring postaja vedno bolj prevladujoč del v celotni investiciji. Velikokrat se zgodi, da ravno zaradi okoljskih postopkov zapremo vrata (tujim)... Read more

Kako ustvariti pozitivno okolje, ki bo privlačno za investitorje / investicije ?

Tatjana Vresk, spec. za menedž., direktorica projektov Verjetno bi se strinjali, da gre za vprašanje, na katerega bi vsi radi poznali... Read more

Osnutek nove prostorske tehnične smernice za zdravstvene objekte ni zadovoljiv

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el., predsednik UO MSE Inženirska zbornica Slovenije, september 2019 Ministrstvo za zdravje... Read more

Čistilna naprava pri Triglavskem domu na Kredarici

Avtor: Andraž Hribar, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. Čiščenje odpadnih voda je pogosto pereča problematika že na vsakdanjih... Read more

Kršitev pooblaščenega inženirja in pooblaščenega arhitekta pri opravljanju nalog nadzora

Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el., predsednik UO MSE Inženirska zbornica Slovenije, september 2019 S sprejetjem nove... Read more

Zmanjševanje onesnaženosti okolja s kolesarskimi stezami iz recikliranih plastičnih odpadkov

Avtorica: Ines Deutsch da Silva, dipl. inž. grad. Plastični izdelki so nepogrešljiv del našega vsakdana, po uporabi nastali... Read more

Prestavitve preizkusne steze v podjetju Revoz

Avtor: Nejc Prašnikar, univ. dipl. inž. grad. December 2019 V proizvodnji avtomobilov podjetja Revoz imajo visoke cilje glede... Read more


Gallery of some references