Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

Aktualno o elektrotehnični stroki v zakonodaji in predpisih na področju graditve


Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.
 
Inženirska zbornica Slovenije je 4. marca 2020 v Cankarjevem domu obeležila svetovni inženirski dan. V okviru Matične sekcije elektroinženirjev smo v popoldanskem dogodku predstavili aktualne novosti in trende pri načrtovanju ter pričakovane spremembe predpisov, vezanih na stroko na področju graditve.
Elektroinženirji prav tako že dalj časa opozarjamo tudi na različna neskladja in nepravilnosti v aktualni gradbeni zakonodaji...
 
Več:
 
 


Gallery of some references