Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

Elektrotehniška zakonodaja – Prenova Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele


Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.

Prenova-pravilnika-o-zahtevah-za-nizkonapetostne-elektrine-intalacije-v-stavbah-in-pravilnika-o-zasciti-stavb-pred-delovanjem-strele.pdf

 


Gallery of some references