News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Energetska prenova Osnovne šole Podbočje


Namestnik glavnega direktorja, Urban Žigante se je s svojimi strokovnimi sodelavci, ob uspešno končani energetski prenovi Osnovne šole Podbočje udeležil slavnostne prireditve v petek, 30.11.2018.

Energetska prenova šole je potekala v dveh fazah. V prvi fazi energetske prenove, v letu 2017, je bila prenovljena telovadnica, druga faza pa je potekala v času letošnjih poletnih počitnic, pri čemer je bil predmet sanacije šola in vrtec. Energetska prenova je zajemala toplotno izolacijo, novo fasado, nova okna, izvedbo drenaže po obodu objekta, sanacijo strehe na šoli in vrtcu, izvedbo prezračevanja ter prenovo razsvetljave.

Družba Savaprojekt d.d. smo pri projektu te energetske prenove izvajali strokovni nadzor.Gallery of some references