News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Izobraževanje - gradbeni zakon


Ker se v Savaprojektu zavedamo, da je znanje konkurenčna prednost, se vsi zaposleni z odgovornostjo in predanostjo izobražujemo na številnih, za nas pomembnih področjih. Znanje, ki ga pridobimo na zunanjih izobraževanjih redno prenašamo na preostale sodelavce v obliki internih izobraževanj.

Z letošnjim letom smo dobili novo gradbeno zakonodajo, za naše delo, pa je to pomenilo, ne samo izobraževanje temveč tudi odgovorno diskusijo za uporabo prenovljene zakonodaje v praksi. Kako nova zakonodaja ureja razmerja med udeleženci pri gradnji, na kakšen način sodelovati z upravnimi organi, kakšne bodo naše rešitve na probleme, kdaj in na kakšen način dobi prednost stroka, kako prilagodljivi smo, in kaj je pri tem lahko naša prednost pri izvedbi projekta, smo se pogovarjali konec novembra, v naši konferenčni sobi.

Da pri svojem osebnem razvoju, z vedoželjnostjo želimo dosegati presežke, kaže naša aktivna prisotnost na izobraževanjih, to pa pomeni, da nam je zelo mar za prihodnost naše družbe, Savaprojekt d.d. Z rednim strokovnim izpopolnjevanjem skrbimo, da so naše storitve zanesljive in kvalitetne.Gallery of some references