News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Javna obravnava OPPN za sevniški stadion


Sevnica, 17. februar 2014 - V Kulturni dvorani Sevnica je potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, ki ga izdelujemo v podjetju Savaprojekt.

Z OPPN se na skoraj 9 hektarjih površine načrtuje celovita ureditev športno-rekreacijskega centra na območju, kjer so že umeščeni bazen, športni dom, zunanje igrišče in parkirišče, na širšem območju pa se načrtovane ureditve za potrebe športa in rekreacije smiselno nadaljujejo z izgradnjo raznovrstnih športnih in spremljajočih objektov.

Zaradi postopnega razvoja tega območja je z OPPN omogočena fazna gradnja, ki bo vezana na razpoložljiva sredstva ter na občinski program investiranja v športno in drugo infrastrukturo. Terminski plan gradnje je odvisen predvsem od možnosti pridobivanja sredstev s strani države oziroma možnosti črpanja evropskih virov v finančni perspektivi 2014–2020.Gallery of some references