News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Otvoritev Razvojnega inštituta ZEL-EN


Krško, 6. junij 2014 – V četrtek, 5.6.2014, so v Poslovni coni Vrbina slovesno odprli vrata Razvojnega inštituta ZEL-EN, za katerega je družba ZEL-EN svetovalni inženiring v pripravi in izvedbi ter izdelavo projektne dokumentacije zaupala družbi Savaprojekt d.d.

Nov raziskovalno-razvojni objekt, v katerem bo deloval razvojni center, bo prostore za raziskovalne namene zagotovil tudi Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, ki bo tako pridobila svoje laboratorije in s tem boljše pogoje za delo.

Investicija je bila delno sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek sredstev je zagotovila družba ZEL-EN iz lastnih sredstev.

Savaprojekt je v sklopu tega projekta vodil svetovalni inženiring v fazi priprave in izvedbe, izdelal projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID), pridobil vse potrebne projektne pogoje in soglasja, gradbeno dovoljenje, izvedel vse aktivnosti za izbor izvajalca in izvedel vsa druga dela, ki so bila potrebna za gradnjo inštituta. Med gradnjo objekta so Savaprojektovi strokovnjaki izvajali strokovni nadzor, po zaključku del pa pridobili uporabno dovoljenje.Gallery of some references