News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Športni objekt Občine Radenci


Savaprojekt d.d. s svojimi naročniki razvija in oblikuje ideje. Individualen pristop nam pri delu omogoča, da naročnik izrazi morebitna odprta vprašanja in predlaga izboljšave, da željeni objekt dobi vse tisto, kar naročniki želijo.

V naši konferenčni sobi smo županu Občine Radenci, g. Romanu Leljak, podsekretarki Mojci Marovič, ravnateljici OŠ Kapela mag. Andreji Strmšek in športnemu pedagogu Igorju Prša predstavili dve idejni zasnovi za gradnjo njihovega športnega objekta. Na terenu smo jim predstavili tudi naše referenčne objekte: telovadnico pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, telovadnico pri Šolskem centru Krško in telovadnico pri Gimnaziji Brežice.

Reference so bogata oprema za prepoznavnost na trgu, naš strokoven in profesionalen pristop pa vodilo k uspehu.Gallery of some references