News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Uporabno dovoljenje za objekt O2 na Institutu "Jožef Stefan"


Pridobljeno uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt Odseka znanosti o okolju O2 s povezovalnim hodnikom na Reaktorskem centru v Podgorici

V mesecu avgustu 2015 je naše podjetje v imenu naročnika, Instituta »Jožef Stefan«, pridobilo uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt »Odseka znanosti o okolju O2« s povezovalnim hodnikom in prebojem v obstoječi objekt Kemija, na Reaktorskem centru v Podgorici. V novem objektu, katerega površina znaša ca. 800 m2 in obsega 3 etaže, so prostori namenjeni pisarnam in kabinetom zaposlenih na odseku O2, v pritličju objekta se nahaja velika predavalnica, ki jo je možno razdeliti v dve ločeni dvorani, v kleti pa je strojnica in drugi tehnični prostori. V teku je še dokončanje oz. rekonstrukcija obstoječih prostorov v objektu Kemija, ki bodo namenjeni laboratorijskemu delu naročnika.

Investicija je sofinancirana s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

Tatjana Vresk, spec.za menedž.Gallery of some references