News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Začetek gradnje Razvojnega inštituta ZEL-EN


Krško, 16. oktober 2013 – V mesecu septembru se je pričelo z gradnjo Razvojnega inštituta ZEL-EN, ki bo predvidoma dokončan v mesecu aprilu 2014.

Investitor projekta je družba ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o., ki deluje na področju raziskav in razvoja obnovljive in trajnostne energetike. Inštitut, ki bo lociran v Poslovni coni Vrbina (v neposredni bližini objekta »Informacijsko središče GEN«), bo namenjen opravljanju znanstvenoraziskovalne, razvojne in izobraževalne dejavnosti na področju energetike ter dejavnosti podjetniškega inkubatorja.

Savaprojekt d.d. je v sklopu tega projekta z investitorjem podpisal pogodbo o inženiringu v fazi priprave in izvedbe. Do sedaj smo izdelali projektno dokumentacijo (idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo del), pridobili vse potrebne projektne pogoje in soglasja, gradbeno dovoljenje, izvedli vse aktivnosti za izbor izvajalca in izvedli vsa druga dela, ki so potrebna za začetek gradnje inštituta. Ves čas gradnje bomo izvajali tudi strokovni nadzor, ob zaključku pridobili uporabno dovoljenje in izvedli vse potrebne aktivnosti za uspešno primopredajo objekta naročniku.Gallery of some references