News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Archive

Ihan Primary School in Domžale

Širitev podružnične osnovne šole s pripadajočo zunanjo ureditvijo Na jugovzhodnem obrobju mesta Ihan, na naslovu Šolska... Read more

Cerklje ob Krki Airport

Skladišče goriv in maziv s pripadajočo Infrastrukturo Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki je obstoječe... Read more

Sevnica Municipality - Integrated Transport Strategy

Občina Sevnica je v mesecu marcu 2016 podpisala pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za izdelavo Celostne prometne strategije (CPS), ki je... Read more

Department of Environmental Sciences - Business Facility O2 at the Reactor Centre Podgorica

Zaključek operacije »Poslovni objekt Odseka znanosti o okolju - O2 na Reaktorskem centru v Podgorici« Konec septembra 2015 smo... Read more

Trade center in Lendava

Lendava, junij 2016 – V maju 2016 se je zaključila gradnja prvega izmed načrtovanih trgovskih objektov, in sicer Trgovskega objekta Lendava... Read more

Gym at Šentjanž Milan Majcen Primary School

Šentjanž, maj 2016 – Po lani izvedeni energetski sanaciji Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž je v letošnjem... Read more

OPN občine Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji, 3. marec 2016 – Na 10. redni seji Občinskega sveta občine Rečica ob Savinji je bil sprejet Odlok o občinskem... Read more

Celostne prometne strategije (CPS) slovenskih občin

Petinšestdeset slovenskih občin je začelo s pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), ki bodo pripomogle k vzpostavitvi trajnostnega prometnega načrtovanja v lokalnem okolju. Za izdelavo CPS-jev smo usposobljeni tudi v podjetju... Read more
1 2 3 4 5


Gallery of some references