News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

News

MSE aktivno sodeluje pri novelaciji Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Potekajo intenzivna strokovna usklajevanja s ciljem prenove in posodobitve veljavnih pravilnikov kot posledica zahtev po zagotavljanju električne... Read more

MSE je sodelovala pri pripravi pobude za vključitev preverjanja električnih inštalacij v sklop intervencijskih ukrepov po poplavah

Naravna ujma avgusta 2023 je pustila za seboj pravo razdejanje, pri čemer se bodo njene posledice čutile še vrsto let. Izpostaviti je... Read more

Ekskurzija na gradbišče Rimac Campus

V petek, 11.11.2022, se je nekaj Savaprojektovih inženirjev udeležilo strokovne ekskurzije z ogledom in predstavitvijo dobrih praks uporabe... Read more

Temeljni kamen za nov večstanovanjski objekt, ki ga projektiramo v Savaprojektu

V petek, 26. avgusta 2022 so v Brežicah na Ulici Stanka Škalerja položili temeljni kamen za nov večstanovanjski objekt, za katerega v... Read more
1 2 3 4 5


Gallery of some references