News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Gimnazija Gian Rinaldo Carli – nekdanji Collegio dei Nobili


V našem podjetju izdelujemo projektno dokumentacijo za obnovo šolskega objekta Collegio dei Nobili v Kopru.

Ker je stavba spomenik, ga je potrebno celovito obravnavati in pristopiti k obnovi na način, da je mogoče spomeniku zagotoviti vzdrževanje, ohranjanje in varovanje. Izjemna profana stavba je bila zgrajena v 17. stoletju kot objekt za izobraževanje. Zgradili so jo s prosvetnim in kulturnim namenom.

Objekt ima tlorisno zasnovo v obliki črke U, ki jo sestavljajo trije trakti in tako tvorijo notranje dvorišče ali odprt atrij. Na treh stranicah atrija se odpira arkadni hodnik. V atriju sta posajeni dve lipi, ki segata že preko višine strehe.

Namen izdelave projektne dokumentacije je zagotoviti ustrezen program za izobraževanje in objekt adaptirati z upoštevanjem originalnega stanja objekta. Gre za kompromisno rešitev, ki še omogoča nemoten učni proces, hkrati pa ohranja in postavlja na novo tiste prostorske kvalitete objekta, ki ga delajo posebnega (atrij, ponovna enovita vzpostavitev Aule Magne, transparentna zasteklitev arkadnega hodnika v pritličju, ureditev dvorišča na severu, itd.).

Collegio dei Nobili bo še naslednje stoletje umetnostni, arhitekturni in vzgojni spomenik.Gallery of some references