News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Odkrij svoj talent


Odkrij svoj talent je spletno mesto Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva, nastalo na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije. Pobuda je nastala na podlagi povratnih informacij podjetij o izzivih, s katerimi se srečujejo pri kadrovanju.

Dan odprtih vrat je vseslovenski enodnevni dogodek, ko slovenska podjetja odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. Projektu se kot partnerji pridružujejo Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo ter Center RS za poklicno izobraževanje.

Trenutno aktualen dogodek je namenjen šolski mladini in njihovim staršem, srednješolcem, študentom in iskalcem zaposlitve, ki si želijo novih kariernih izzivov.

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva bo potekal 28. novembra 2019 ob 16.30 uri v mnogih slovenskih podjetjih.

Svoja vrata bo 28. novembra 2019 odprlo tudi podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega. Obiskovalcem bomo predstavili delovne procese ter naravo in pogoje dela v naši sredini. Lepo vabljeni!

Več informacij in prijave na: http://www.odkrijsvojtalent.si

 Gallery of some references