News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Temeljni kamen za nov večstanovanjski objekt, ki ga projektiramo v Savaprojektu


V petek, 26. avgusta 2022 so v Brežicah na Ulici Stanka Škalerja položili temeljni kamen za nov večstanovanjski objekt, za katerega v podjetju Savaprojekt izdelujemo projektno dokumentacijo.

Temeljni kamen za dve večstanovanjski stavbi pri avtobusni postaji sta položila direktor podjetja NIK Investicije Dušan Simonič in tamkajšnji župan Ivan Molan.

V podjetju Savaprojekt smo že izdelali IDZ, DGD in PZI projektno dokumentacijo za več predvidenih večstanovanjskih objektov, v času gradnje pa bomo investitorju nudili sodelovanje, izvajali nadzor ter izdelali še PID projektno dokumentacijo.

Po terminskem planu naj bi bila gradnja prvega objekta končana do konca leta 2023, v objektu pa bodo stanovanja od garsonjer do štirisobnih stanovanj. V naslednji fazi je predvidena gradnja še enega večstanovanjskega objekta, z obema pa bodo v Brežicah dobili 92 novih stanovanj.

 Gallery of some references