News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Zaposlimo vodilnega inženirja (m/ž) za zahtevna dela Elektrotehniškega načrtovanja


ZAPOSLIMO VODILNEGA INŽENIRJA (m/ž) ZA ZAHTEVNA DELA ELEKTROTEHNIŠKEGA NAČRTOVANJA
1 sodelavca


   Pogoji:
- univ. dipl.inž. elektrotehnike (7. stopnja) ali mag.inž.elektrotehnike (7.stopnja),
- dipl.inž. elektrotehnike (stopnja 6/2),
- več let delovnih izkušenj,
- strokovni izpit za odgovorno projektiranje, vodenje del in nadzor, za zahtevne objekte ali manj zahtevne objekte pri IZS, oz. ima možnost tak izpit opraviti v šestih mesecih,
- projektiranje z računalnikom in obvladovanje vsaj enega tujega jezika,
- organizacijske in pogajalske sposobnosti.


   Od kandidata pričakujemo naslednje kompetence:
1.Na splošnem področju:
- Samoiniciativnost,
- Motiviranost in zavzetost za delo in spoznavanje novih tehnologij,
- Pripravljenost za dodatno interdisciplinarno usposabljanje in timsko delo,
- Sposobnost vodenja projektnih timov,
- Sposobnost suverenega in argumentiranega predstavljanja projektov naročnikom. 

2. Na strokovnem področju:
- Samostojno projektiranje, vodenje in načrtovanje elektro instalacij in opreme skladno z zahtevami GZ in ostale zakonodaje,
- Predstavitev referenčnih objektov s predstavitvijo enega na razgovoru s kandidatom,
- Poznavanje širše problematike projektiranja,
- Zaželena strokovna znanja s področja visokih in nizkih gradenj: energetike, energetskih sistemov, telekomunikacij, el. tehnološke opreme in naprav, razsvetljave, el. instalacij, požarne in eksplozijske nevarnosti ipd.
- Želena znanja Auto Cad, Microsoft Office ipd.
- Kandidat bo vpeljan v BIM projektiranje elektro instalacij.


Delovno mesto je v Krškem ali Ljubljani.

Za morebitna vprašanja nas pokličite na 07/ 49 14 255

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas.

Prijave z dokazili pričakujemo na naslov:
SAVAPROJEKT d.d., CKŽ 59, 8270 KRŠKO
ali
savaprojekt@savaprojekt.si

 Gallery of some references