Real Estate

 

           Construction of buildings and business zones for the market

           and sale of our own holiday and residential buildings.

Building land in Krško


Zbiranje interesa za nakup zazidljivih parcel za gradnjo stanovanjskih hiš  (po pooblastilu lastnika zemljišč)

 

Na sončni lokaciji na Vidmu v Krškem imamo na voljo zazidljiva zemljišča, na katerih je možna gradnja do max. 7 stanovanjskih hiš, s približno površino posamezne parcele 700 m2.

Gre za območje, ki se nahaja v osrčju že obstoječih stanovanjskih objektov oz. enodružinskih hiš, umaknjeno od glavne ceste.

Glede na izkazan interes je možno parcele tudi združevati in s tem povečati površino pripadajočega zemljišča. Največja možna etažnost hiš je P + 1 + M, z možnostjo podkletitve.

 

Prodajalec: Slavka Alojzija Božič

Za več informacij pokličite:

Manica Kuselj, Savaprojekt d.d. Krško

E-pošta: manica.kuselj@savaprojekt.si

Tel.: 07 49 14 240 

 

 

   Gallery of some references