References

Our advantage is the interdisciplinary approach

with timely expert consultation already in the beginning of the investment,

which enables a complete solution.

Business, administrative and general facilities


Objekt Odseka za znanosti o okolju, IJS, Svetovalni inženiring v izvedbi, 2015

Dom starejših občanov Moravče, izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI), 2017-2019

Dom starejših občanov Slovenj Gradec, izdelava projektne dokumentacije, 2006-2008

Celovita obnova obstoječega potniškega terminala Letališču Jožeta Pučnika, priprava celotne projektne dokumentacije, 2013-2014

Prizidava in delna rekonstrukcija OŠ Miška Kranjca v Ljubljani, izdelava projektne dokumentacije, 2019

Poslovni logistični center Avtotehne v Ljubljani, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2006 – 2009

Revitalizacija Stare šole Log, projektna dokumentacija, 2017-2020

Večnamenska dvorana v Žirovnici, izdelava projektne dokumentacije in gradbeni nadzor, 2008-2010

Podružnična šola Zagradec, projektna dokumentacija (PZI), 2013-2014

Poslovni objekt GEN-i v Ljubljani, izdelava projektne naloge, 2019

Raziskovalni inštitut ZEL-EN, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2012 – 2014

Širitev podružnične OŠ v Ihanu, projektna dokumentacija, 2016-2017

Športna dvorana Brežice, izdelava projektne dokumentacije, 2008

Dislocirana enota doma za ostarele v Metliki, projektna dokumentacija, 2011

Informacijsko središče GEN, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2008 – 2011

Širitev in rekonstrukcija sortirne prtljage na Letališču Jožeta Pučnika, priprava celotne projektne dokumentacije, 2016-2017

Telovadnica pri OŠ, energetska sanacija OŠ, celovita sanacija in dozidava OŠ, strokovni in finančni nadzor, projektna dokumentacija, 2008-2015

Stanovanjski blok v Zrečah, projektna dokumentacija, 2020

Poslovna cona Tehnogozd

Poslovna cona DRNOVO-ZAHOD

Poslovna cona DRNOVO-VZHOD

Stanovanjsko trgovski kompleks Miklavž, idejna zasnovaGallery of some references