References

Our advantage is the interdisciplinary approach

with timely expert consultation already in the beginning of the investment,

which enables a complete solution.

Industrial, warehouse buildings


Proizvodni objekt Lonstroff v Logatcu, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2017 – 2019

Proizvodno posl. objekt v Koprivnici, Svet. inženiring v pripravi in izvedbi, 2019

Distribucijski center z upravno stavbo, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2002 – 2003

Skladišče nevarnih snovi Krško, projektna dokumentacija, 2017 – 2020

Objekt za proizvodnjo, vzorčenje in kontrolo novega izdelka lastnega izvora v podjetju Varis Lendava, p

Kompleks tovarne Sinteza 1 Krško, priprava projektne dokumentacije, 2008-2012

Poslovni logistični center Grieshaber, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2005 – 2006

Dograditev proizvodno skladiščnega objekta v Kostanjevici, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2012 – 2013

Prizidek visokoregalnega skladišča, priprava projektne dokumentacije, 2009-2010

Poslovno-proizvodni objekt Belimed v Grosupljem, izvajanje celotnih svetovalnih inženirskih storitev, 2011 – 2012Gallery of some references