Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Celostna prometna strategija (CPS) občine Sevnica


Občina Sevnica je v mesecu marcu 2016 podpisala pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za izdelavo Celostne prometne strategije (CPS), ki je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Sevnica.

CPS vzpostavlja trajnostni prometni sistem, ki zagotavlja kvalitetno dostopnost do bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometno varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšuje privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Sestavni del CPS je akcijski načrt ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Z izdelavo CPS bo občina naredila korak naprej od običajnega prometnega planiranja. Izdelava CPS se namreč začne z analizo, kaj želi občina doseči, in šele na podlagi nje se določijo ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev. Pri njihovem izboru se najprej preveri potencial mehkih ukrepov, ki ne vključujejo gradnje (zmanjšanje povpraševanja in sprememba načinov prevoza, učinkovitejša raba prometnic…). Šele v primeru, da ti ukrepi ne rešijo težav se iščejo infrastrukturne rešitve. Dokument CPS na prvo mesto v prometu postavlja pešca, nato kolesarja, javne prevoze in šele za tem osebni avto. 
Pred izdelovalci CPS in Občino Sevnica so v prihodnje tako postavljeni izzivi tudi na področju osveščanja glede trajnostne mobilnosti z namenom izdelave take strategije, ki bo izboljšala kvaliteto življenja v občini in zdravje občanov.

Izdelavo Celostne prometne strategije občine Sevnica sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija iz kohezijskega sklada ter Občina Sevnica.Galerija nekaterih referenc