Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Celostne prometne strategije (CPS) občin


Petinšestdeset slovenskih občin je začelo s pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), ki bodo pripomogle k vzpostavitvi trajnostnega prometnega načrtovanja v lokalnem okolju.

Za izdelavo CPS-jev smo usposobljeni tudi v podjetju Savaprojekt d.d. Krško, kjer želimo občinam pomagati pri izdelavi kvalitetnih in z evropskimi smernicami skladnih CPS-jev. V letih 2014 in 2015 smo se namreč udeležili izobraževanj o pripravi CPS-jev, ki jih je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju s Slovensko platformo za trajnostno mobilnost, in s tem pridobili ustrezna potrdila.

CPS-ji so strateški dokumenti občin, in sicer gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS-jev je v Sloveniji v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS-jev še nima izdelanih.

S pomočjo CPS-jev pomagamo vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča se učinkovitost in zmanjšajo stroški potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja.

Petinšestdeset izbranih slovenskih občin, ki so se uspešno prijavile na razpis Ministrstva za infrastrukturo, bo upravičenih do sofinanciranja stroškov za izdelavo CPS-jev. Iz kohezijskega sklada bodo občine lahko pridobile 85% nepovratnih sredstev, 15 % in DDV pa bodo zagotovile iz občinskih proračunov.

Občine, ki bodo imele izdelane CPS-je ter potrjene akcijske načrte za njihovo izvedbo, se bodo na kasnejših razpisih lahko potegovale za evropska sredstva za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so: varni dostopi do postaj in postajališč javnega potniškega prometa, ureditev pločnikov, kolesarskih stez, postajališč javnega potniškega prometa, sistem P+R (parkiraj in se pelji z avtobusom), stojala in nadstrešnice za kolesa, izobraževalno-ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti, ipd.                          

 Galerija nekaterih referenc