Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Družba Savaprojekt pooblaščena za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic


V družbi Savaprojekt d.d. s storitvami inženirja v pripravi in izvedbi celovito svetujemo in vas zastopamo pri gradnji objektov in načrtovanju prostora. Prav tako javnim in zasebnim subjektom pomagamo zasledovati cilje energetske učinkovitosti pri gradnji objektov. V sklopu kompleta storitev, ki jih ponujamo, našim strankam ponujamo tudi izdelavo in izdajo energetske izkaznice.

 

V našem podjetju razpolagamo s strokovnjaki z licenco za izdelavo energetskih izkaznic in s pooblastilom Republike Slovenije za izdajo energetskih izkaznic.

 

 

KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

KAKŠEN JE NJEN NAMEN?

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi, kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.

Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

ZA KOGA JE OBVEZNA?

Na podlagi Energetskega zakona mora energetsko izkaznico imeti vsak, ki hišo ali stanovanje prodaja ali oddaja v najem za več kot eno leto. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Do 1. januarja 2015 je meja uporabne tlorisne površine, nad katero mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto, 500 m2.

 

V Savaprojektu vam bomo z veseljem pripravili ugodno ponudbo za izdelavo energetske izkaznice!

Več informacij na:

Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

Telefon: 00386 (0) 7/ 49 14 200

Telefaks: 00386 (0) 7/ 49 14 231

e-pošta: savaprojekt@savaprojekt.siGalerija nekaterih referenc