Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Končana gradnja trgovskega objekta v Lendavi


Lendava, junij 2016 – V maju 2016 se je zaključila gradnja prvega izmed načrtovanih trgovskih objektov, in sicer Trgovskega objekta Lendava, kjer smo za investitorja izdelali IDZ, IDP, PGD, PZI in PID dokumentacijo ter energetsko izkaznico.

Trgovski objekt površine cca. 990m2 je zasnovan kot kompakten trapezni prostostoječ volumen. V njem bo mogoča umestitev dveh različnih tipov trgovskih programov, s pripadajočimi prostori, objekt oa je  funkcijsko razdeljen na dva dela z lastnima vhodoma, kar omogoča popolno neodvisnost delovanja posameznega trgovskega lokala.

Popolnoma montažna gradnja omogoča izredno hitro izvedbo, gradnja objekta se je začela v marcu 2016 in zaključila v maju 2016. Objekt ima montažno armiranobetonsko konstrukcijo, kot fasadni elementi so uporabljeni pločevinasti toplotno-izolacijski paneli, na čelni strani objekta pa je izvedena steklena izložbena stena z nadstreškom po celotni dolžini in tlakovano nadkrito površino pred izložbo.

Vizualno je objekt prilagojen sosednjemu obstoječemu trgovskemu objektu, da skupaj tvorita zaključeno celoto kompleksa.Galerija nekaterih referenc