Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Letališče Cerklje ob Krki


Skladišče goriv in maziv s pripadajočo Infrastrukturo

Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki je obstoječe skladišče goriv in maziv, vendar je bilo neustrezno za posredovanje, kot to zahteva NATO, zato je bila potrebna izvedba novih objektov z vso potrebno infrastrukturo, ki zagotavlja kapacitete v povezavi s skladiščenjem goriva in maziva. V letih 2009 – 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija (PGD, PZI) za zagotovitev ustreznih objektov in kapacitet za sprejem, skladiščenje in izdajo goriv ter maziv. Letos je bil kompleks objektov tudi zgrajen, za kar smo v naši družbi pripravili PID dokumentacijo ter v mesecu oktobru sodelovali na tehničnem pregledu.

Kompleks objektov je umeščen v severozahodni del letališča in je v celoti obdan z žično ograjo višine 3 m ter dvema uvozno-izvoznima mestoma za cisterne z avtomatskimi drsnimi vrati. Področje skladiščenja goriva sestavljajo objekt na centralnem delu, rezervoarji z lovilno skledo, nadstrešnica nad črpališčem, nadstrešnica za garažiranje tovornjakov in nadstrešnica za prečrpavanje. Postavljeni so 4 rezervoarji za gorivo: dva nadzemna rezervoarja za JET 1A, kapacitete po 500 m3, nameščena v lovilni skledi, ter dva podzemna rezervoarja po 50 m3 AVGAS 100LL. Podzemna rezervoarja sta dvoplaščna, s kontrolo medplaščnega prostora. Za prečrpavanje goriva je zgrajeno pokrito črpališče s štirimi črpalkami (dva oddvojena kompleta, in sicer eden za JET A1 in eden za AVGAS 100LL).

Za polnjenje cistern za oskrbo letal sta zgrajena dva točilna otoka, in sicer po dve črpalki za vsako gorivo, (delovna in rezervna črpalka), s kapaciteto 100 m3/uro. Rezervoarja za JET A1 sta povezana, da lahko eden ali drugi prevzameta vlogo sprejemnega in odpremnega rezervoarja. Glede na tehnologijo je izveden otok z možnostjo istočasnega polnjenja in praznjenja goriva JET A1 in AVGAS 100LL in dva otoka za polnjenje avtocistern za oskrbo letal z gorivom.

Objekt na centralnem delu parcele je namenjen skladiščenju olj in fluidov, administrativnim prostorom (komandni prostor, laboratorij, telekomunikacijski prostor, sanitarije, tuš in hodnik). K zidanemu objektu je pripojena jeklena zaprta nadstrešnica s prostorom za pripravo požarne pene in elektro prostorom. Rezervoarji goriva so jeklene posode tehnološke opreme nazivne prostornine 500 m3. Notranji premer posode rezervoarja je 8 m. Okoli rezervoarjev je izveden plato lovilne sklede rezervoarjev. Notranje dimenzije lovilne sklede so 30 x 14 m. Odvodnjavanje lovilne sklede je izvedeno preko kontroliranega zaprtega sistema odvodnjavanja. Nad lovilno skledo črpališča je zgrajena manjša nadstrešnica nad črpališčem, katere dimenzije so 9,6 x 6,2 m.

Ob skladiščno–komandnem objektu je izvedena nadstrešnica za garažiranje tovornjakov – cistern. Prostora je za 9 vozil, od tega je eno mesto rezervirano za interventno pot. Gabaritne dimenzije nadstreška so 40,45 x 16 m. Nadstrešnica za prečrpavanje je izvedena nad pretakališčem za cisterne za gorivo JET A1 in AVGAS 100LL. Pretakališče ima 4 otoke po dva za vsako vrsto goriva. Gabaritne dimenzije nadstrešnice so: 27,5 x 16 m.

Tatjana Zupančič, gr. teh., Manica Kuselj, inž. str.Galerija nekaterih referenc