Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Odprli Vrtec Krmelj, za katerega je projektno dokumentacijo izdelala družba Savaprojekt


Krmelj, 22. junij 2012 - Po podpisu pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je družba Savaprojekt podpisala z Občino Sevnica v letu 2010, se je dozidava vrtca v Krmelju ob osnovni šoli v drugi polovici leta 2011 tudi začela. Ob koncu šolskega leta pa so v petek, 22. junija, vrtec tudi slovesno odprli.

Vrtec je lociran južno ob obstoječem objektu OŠ, v katerem sta že dva oddelka vrtca. Z zasnovo novega vrtca so obstoječi prostori vrtca po izgradnji novih prostorov priključeni in funkcionalno povezani z obstoječimi prostori osnovne šole. Vrtec ima šest oddelkov, in sicer tri oddelke za prvo ter tri oddelke za drugo starostno obdobje. Poleg igralnic in drugih prostorov za najmlajše so v stavbi vrtca še prostori za strokovne delavce ter upravni in gospodarski prostori.
Kot nizkoenergetski vrtec vsebuje nekatere bistvene elemente učinkovite rabe energije. Zgrajena je biološka čistilna naprava, meteorna voda se bo uporabljala za sanitarno vodo preko zbiralnika deževnice, topla voda pa se bo pridobivala preko kolektorjev, nameščenih na strehi objekta. Hkrati so urejena tudi zunanja igrišča z igrali.Galerija nekaterih referenc