Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Osnovna šola Ihan v Domžalah


Širitev podružnične osnovne šole s pripadajočo zunanjo ureditvijo

Na jugovzhodnem obrobju mesta Ihan, na naslovu Šolska ulica 5, Ihan, 1230 Domžale, stoji podružnična šola centralne Osnovne šole Domžale in je najstarejši objekt na šolskem zemljišču. Kasneje je bila k šoli dozidana telovadnica s pripadajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.

Severozahodno od šole in telovadnice stoji vrtec. Ta je bil zgrajen leta 2011 in je povezan s telovadnico z zaprtim hodnikom. Na šolskem zemljišču je predvidena izgradnja novega objekta k podružnični osnovni šoli s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Nov objekt šole je namenjen sedmim oddelkom. Trije oddelki so v pritličju objekta, štirje pa v nadstropju. V pritličju šole je zasnovana tudi knjižnica namenjena zunanjim uporabnikom.

Kuhinja je locirana v pritličju objekta z ločenim zunanjim vhodom in gospodarskim dvoriščem.

Povezava z obstoječo šolo je predvidena na jugozahodni strani preko novega hodnika, ki se poveže s hodnikom obstoječe telovadnice. Objekt je tlorisno razgiban z velikim osrednjim prostorom, ki se dviga v odprt prostor do strehe. Objekt je vertikalnih gabaritov P+1, zaključen z ravno streho minimalnega naklona, skrito za obodnim vencem. Južno od parkirišča in dovozne poti je zasnovano novo šolsko igrišče, ki bo ograjeno.

Za izbor arhitekturne rešitve nove šole s knjižnico je potekal natečaj, na katerem je bila kot zmagovalna izbrana rešitev biroja SIM d.o.o. Kamnika, ki je bila osnova za izdelavo projektne dokumentacije, ki smo jo pripravili v našem podjetju.

Po izdelani projektni dokumentaciji, pridobljenem gradbenem dovoljenju in izboru izvajalca se je z gradnjo lahko pričelo v začetku septembra letos.

20. septembra 2016 je v Ihanu potekala slovesnost, kjer je župan Toni Dragar v družbi direktorja AS PRIMUS Borisa Hribarja in ravnatelja Osnovne šole Domžale Uroša Govca slavnostno odkril temeljni kamen za gradnjo širitve podružnične šole Ihan. Dogodek je spremljal kulturni program, ki ga je pripravila Podružnična šola Ihan in v sklopu katerega so tamkajšnji učenci zapeli ter recitirali šolske pesmi. Sledili so govor župana Tonija Dragarja, ravnatelja Uroša Govca in vodje podružnične šole Ihan Marte Krabonja.

Graditeljem želimo veliko uspeha pri gradnji, učiteljem, staršem in učencem pa veliko veselja ob prihajajočem objektu »nove« šole.

 

Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.Galerija nekaterih referenc