Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Otvoritev Hidroelektrarne Krško


Krško, 7. junij 2013 - V Krškem so slovesno odprli Hidroelektrarno Krško, ki je tretja v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn, hkrati z njo pa tudi obvoznico Krško. V naši družbi Savaprojekt smo v letu 2006 za HE Krško izdelali Državni lokacijski načrt.

Predsednica vlade Alenka Bratušek je kot slavnostna govornica poudarila, da današnja pridobitev pomeni izjemen korak za slovensko energetiko in da si moramo v Sloveniji prizadevati za zanesljivo, trajnostno in konkurenčno oskrbo države z energijo, kamor se uvršča tudi zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo. HE Krško bo še deset mesecev poskusno obratovala. Energetski del naložbe je znašal 95 milijonov evrov, infrastukturni pa 70 milijonov evrov. Celotna veriga z izgradnjo preostalih dveh elektrarn HE Brežice in HE Mokrice bo po optimističnih napovedih zaključena do leta 2017. Na leto bo elektrarna proizvedla 144 GWh elektrike, kar znaša približno 1,5 odstotka slovenske proizvodnje elektrike in več kot pet odstotkov med obnovljivimi viri.

Hkrati s HE Krško je bila odprta tudi nova obvoznica Krško, ki naj bi izboljšala prometno varnost in razbremenila prometne tokove skozi mesto.Galerija nekaterih referenc