Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Otvoritev prenovljene ceste na Kremenu


Krško, 8. junij 2014 - V naselju Kremen so priredili slovesnost ob uspešni ureditvi komunalne infrastrukture, za katero smo v Savaprojektu izdelali projektno dokumentacijo (PGD, PZI).

V občini Krško so na tem cestnem odseku uredili dotrajano prometno in okoljsko infrastrukturo, predvsem pa odpravili težave z meteorno vodo in s tem udor ceste. Projekt celovite ureditve komunalne infrastrukture je vključeval ureditev lokalne ceste Videm – Bučerca – Sremič, izgradnjo pločnika, podpornih zidov in komunalne infrastrukture z ločenim sistemom za meteorno in fekalno kanalizacijo. Uredilo se je odvodnjavanje cestišča in izpust prečiščenih meteornih vod v potok Drnik. Zgradili so 1.400 metrov nove ceste, postavili javno razsvetljavo, zgradili vodovod in telekomunikacijsko napeljavo, vode za širokopasovno omrežje ter koridor za plinovod.

 Galerija nekaterih referenc