Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Otvoritev Razvojnega inštituta ZEL-EN


Krško, 6. junij 2014 – V četrtek, 5.6.2014, so v Poslovni coni Vrbina slovesno odprli vrata Razvojnega inštituta ZEL-EN, za katerega je družba ZEL-EN svetovalni inženiring v pripravi in izvedbi ter izdelavo projektne dokumentacije zaupala družbi Savaprojekt d.d.

Nov raziskovalno-razvojni objekt, v katerem bo deloval razvojni center, bo prostore za raziskovalne namene zagotovil tudi Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, ki bo tako pridobila svoje laboratorije in s tem boljše pogoje za delo.

Investicija je bila delno sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek sredstev je zagotovila družba ZEL-EN iz lastnih sredstev.

Savaprojekt je v sklopu tega projekta vodil svetovalni inženiring v fazi priprave in izvedbe, izdelal projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID), pridobil vse potrebne projektne pogoje in soglasja, gradbeno dovoljenje, izvedel vse aktivnosti za izbor izvajalca in izvedel vsa druga dela, ki so bila potrebna za gradnjo inštituta. Med gradnjo objekta so Savaprojektovi strokovnjaki izvajali strokovni nadzor, po zaključku del pa pridobili uporabno dovoljenje.Galerija nekaterih referenc