Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Priložnosti in izzivi Eko poslovne cone za investitorje, državo in lokalno okolje – pilotni slovenski projekt Eko poslovne cone v Sežani


Ljubljana, 29. maj 2012 – Eko poslovna cona (EPC), ki jo kot pilotni slovenski projekt v Sežani v okviru mednarodnega projekta SEPA - Trajnostne in opremljene proizvodne cone - pripravlja Inkubator Sežana, je sinonim za boljšo okoljsko, ekonomsko in socialno uspešnost včlanjenih podjetij, ki tesno sodelujejo pri reševanju vprašanj okolja in uporabe virov. O tem je tekla beseda na okrogli mizi, na kateri so med drugim sodelovali direktor Inkubatorja Sežana Stojan Gorup, glavni direktor Savaprojekta Peter Žigante, izvršni direktor za področje urbanizma Aleš Janžovnik, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za okolje Boštjan Paradiž, predstavnik Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije Matej Skočir ter direktor Agencije za prestrukturiranje energetike Franko Nemac. Ta pristop eko poslovne cone vključuje zeleno načrtovanje infrastrukture in poslovnih objektov v coni, čistejšo proizvodnjo, preprečevanje onesnaževanja, energetsko učinkovitost ter večje medpodjetniško sodelovanje. Študija izvedljivosti, ki jo je za 23 ha veliko EPC Sežana izdelala družba Savaprojekt Krško, je pokazala, da obstaja javni in zasebni interes za izvedbo projekta, katerega vrednost je ocenjena na ca. 15 mio evrov in ki bi prinesel ca. 640 novih delovnih mest. Študija izvedljivosti predvideva začetek gradnje I. faze v letu 2014, II. faze pa v letu 2020.Galerija nekaterih referenc