Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Sprejem Uredbe o Državnem prostorskem načrtu (DPN) za območje HE Mokrice


Ljubljana, Krško, 22. avgust 2013 - Vlada je sprejela Uredbo o DPN za območje HE Mokrice, ki predstavlja zaključni del umeščanja hidroelektrarne Mokrice v prostor. Državni prostorski načrt je kot vodilni partner izdelala družba Savaprojekt v sodelovanju z družbo Acer.

Območje DPN meri približno 1.035 ha. Obsega 7,5 km dolg odsek Save in sicer od HE Brežice na gorvodnem delu, do bližine državne meje z Republiko Hrvaško na dolvodnem delu odseka.

Z izgradnjo hidroelektrarne bo zagotovljen pomemben prispevek Slovenije k prizadevanjem za večjo rabo obnovljivih virov in zmanjšanje emisij dimnih plinov v ozračje ter za zagotavljanje plovnosti Save za tovorni promet do Brežic.Galerija nekaterih referenc