Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Telovadnica pri OŠ Milan Majcen Šentjanž


Šentjanž, maj 2016 – Po lani izvedeni energetski sanaciji Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž je v letošnjem letu končana še gradnja nove telovadnice.

Novembra 2006 je bil izdelan Izvedenski izvid za telovadnico, katerega zaključek je bil »Objekt je v kritičnem stanju in ni primeren kot bivalna enota. Bivanje in dejavnost v objektu sta nevarna. Obnova objekta bi bila neekonomična in draga.«  Investitor Občina Sevnica je sprejela odločitev, da je potrebno objekt nadomestiti z novim. Tega leta so bile tudi izdelane prve zasnove novega objekta telovadnice.

Za projekt »Telovadnica pri OŠ Milana Majcna Šentjanž« smo v letu 2015 izdelali PGD in PZI projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu aprilu 2015 in v dobrem letu je na mestu stare razpadajoče telovadnice zgrajen nov objekt za športno vzgojo z vsemi spremljajočimi prostori skladno z navodili in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo športnih prostorov v osnovni šoli. Ob vzdolžnih stranicah objekta so na eni strani teleskopske pomične tribune za gledalce (v 3 vrstah), na drugi strani pa niša za rezervne igralce in sodnike. Za košarko je predvidena tudi primerna opremljenost dvorane s semaforji in na strop nameščenimi zgibnimi koši. Za potrebe izvajanja pouka je možno v telovadnici s pregraditvijo igrišča s stropno zgibno zaveso organizirati dve vadbeni enoti oziroma dve igrišči za odbojko.

Z novo telovadnico se bo bistveno izboljšalo vzgojno-izobraževalno delo tako za učence kot tudi za učitelje. Z možnostjo večnamenske rabe objekta pa le-ta prinaša tudi pomembno pridobitev za kraj Šentjanž, tamkajšnje krajane, društva in organizacije.Galerija nekaterih referenc