Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Uspešno izvedena obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti


Krško, 21.11.2014 - V Savaprojektu je bila izvedena obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti s strani certifikacijske hiše SIQ. Presojevalca dr. Miran Pirnat in mag. Dušan Zorc sta preverila upoštevanje našega sistema vodenja kakovosti s standardom ISO 9001:2008 na naslednjih področjih: odgovornost vodstva, politika in cilji kakovosti, zadovoljstvo odjemalcev, analize kakovosti in izboljšave, sistem vodenja kakovosti, notranja presoja, korektivni in preventivni ukrepi, človeški viri in infrastruktura, proces prodaje in nabave, proces izvajanja storitve; projektiva - projektna dokumentacija, inženiring - strokovni nadzor (ob tem je presojevalec obiskal gradbišča v Brežicah, kjer izvajamo strokovni nadzor), urbanizem - presoja vplivov na okolje.

Presojevalca sta bila zadovoljna z našim sistemom vodenja kakovosti in organizacijo ter nista ugotovila nobenih neskladnosti s standardom ISO 9001:2008. Po končani presoji sta ugotovila, da podjetje Savaprojekt d.d. svoj sistem vodenja kakovosti uspešno izvaja, vzdržuje in izboljšuje.Galerija nekaterih referenc