Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

50. tim kakovosti v Savaprojektu


8. marca 2022 je imelo vodstvo družbe Savaprojekt jubilejni 50. tim kakovosti po standardu kakovosti ISO 9001:2015. Poleg jubilejne številke je imel tokratni tim kakovosti tudi formalno posebnost, saj jo je zadnjič vodil glavni direktor Peter Žigante, ki v kratkem odhaja v pokoj.

Tim kakovosti se je sestal z namenom pregleda poročila o redni presoji sistema vodenja kakovosti v podjetju Savaprojekt d.d. s strani certifikacijske hiše SIQ, njegov cilj je bil tudi sprejem ustreznih mnenj oz. ukrepov na tri priporočila presojevalca.

Med presojo je presojevalec ugotovil niz pozitivnih ugotovitev, izpostavil je naslednje:

  • prepoznavanje pomena inženirske odličnosti in vzgoja naslednikov,
  • timska obravnava in analiza kakovosti delovanja,
  • izboljševanje delovnega okolja in osredotočenost na zaposlene.

Tim kakovosti je sprejel tri mnenja na priporočila presojevalca, s katerimi je seznanil certifikacijsko hišo. S ponosom sprejemamo ugotovitve presojevalca, tudi zaključno ugotovitev, da podjetje Savaprojekt d.d. svoj sistem vodenja kakovosti uspešno izvaja, vzdržuje in razvija ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015.

 Galerija nekaterih referenc