Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Končana obnova objekta v državni lasti na Beethovnovi ulici v Ljubljani


Končana je obnova objekta Beethovnova 3 v središču Ljubljane, za katerega smo leta 2016 v Savaprojektu izdelali projektno dokumentacijo za celovito obnovo in ureditev prostorov v poslovne namene. Objekt je bil od leta 2011 prazen in zato v precej slabem stanju, potreben temeljitih vzdrževalno-investicijskih del. Gre za ureditev obstoječih prostorov v lasti države, ki so bili prazni in kot taki podvrženi propadanju zaradi neuporabe, hkrati pa gre za umeščanje državnih organov v neposredno okolico organov, s katerimi so povezani po vsebini dela oziroma resorno, in ne nazadnje zagotavljanje energetske varčnosti objekta.

Po dolgih letih samevanja je jeseni 2019 objekt ponovno zaživel in je sedaj v uporabi organov ministrstev.

Objekt iz 19. stoletja je kulturni spomenik, registrirana nepremična dediščina, zato so vsa dela v času projektiranja in izvedbe potekala v sodelovanju in pod nadzorom Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. V delu kleti se nahaja šest zaporniških celic, ki so bile z Odlokom Vlade RS dne 23. 08. 2007 razglašene za kulturni spomenik državnega pomena, in so eno redkih materialnih pričevanj o sistemu zaporov tajne politične policije po vojni v Sloveniji.

Izvedena je bila temeljita sanacija kletnih prostorov in vkopanih zidov, kjer so bili prisotni izraziti znaki delovanja vlage. Pregledana in sanirana je bila kanalizacija, zamenjana vsa vodovodna in kanalizacijska inštalacija, do priključkov na javno infrastrukturo. Obnovljene so stene in stropovi, vgrajeni novi tlaki, okna in vrata, zamenjana vsa električna in strojna inštalacija in oprema. V celicah in na fasadi so se izvedla konservatorska in restavratorska dela.

Za investitorja smo izdelali tudi načrt opreme in prostorom dodali posebno noto minimalistične brezčasne elegance.Galerija nekaterih referenc