Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Orodjarstvo Pečnik – zaključek gradnje in pridobljeno uporabno dovoljenje


Aktivnosti, ki smo jih za podjetje Orodjarstvo Pečnik izvajali v naši družbi, so potekale od leta 2016 do aprila 2019, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt.

Za nov proizvodno poslovni objekt v Koprivnici smo v Savaprojektu izvajali celovit svetovalni inženiring v fazi priprave in izvedbe. Začeli smo z iskanjem in pridobivanjem zemljišča za gradnjo, izdelali ustrezni prostorski akt (OPPN). Sledila je priprava projektne dokumentacije, sodelovanje pri upravnih postopkih in priprava razpisa za izbor izvajalca. Vse od začetka izvedbe del dalje smo izvajali strokovni nadzor nad gradnjo in na koncu uspešno pridobili uporabno dovoljenje, ki je v maju postalo pravnomočno.

Novozgrajena stavba je tlorisnih dimenzij 46 x 25 metrov, z višino nekaj manj kot 11 metrov. Večji del objekta je enoetažen (delavnica), manjši del pa dvoetažen (poslovni prostori). Urejena je tudi okolica objekta, in sicer s kombinacijo asfaltiranih, zelenih in tlakovanih površin.Galerija nekaterih referenc