Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Poslovno - proizvodni objekt GKN Driveline v Zrečah


Proizvodni obrat podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o., se nahaja v Zrečah in trenutno zaposluje 450 oseb. Investitor želi zgraditi novo poslovno – proizvodno stavbo s pripadajočimi manipulativnimi površinami in zunanjo ureditvijo. Za uresničitev investicijske namere smo v Savaprojektu izdelali strokovna izhodišča za spremembe in dopolnitve prostorskega akta (Zazidalni načrt (ZN) Industrijska cona II Unior KI Zreče).

Nov poslovno – proizvodni objekt je predvidenih dimenzij 120 x 90 m + 80 x 60 m (skupaj 15.600 m2 tlorisne površine) in se v prostor umesti kot nova lamela južno od obstoječih proizvodnih hal ter se lahko konstrukcijsko poveže z obstoječo halo GKN Driveline.

Potrebno urediti tudi dvosmerno javno prometnico do obstoječega območja centralne čistilne naprave Zreče in do poslovnega območja tik ob Dravinji. V sklopu sprememb in dopolnitev ZN je potrebno, poleg javnega dostopa do čistilne naprave, urediti dodatna parkirna mesta za zaposlene in pripadajočo zunanjo ureditev ter izgradnjo pripadajoče gospodarske javne infrastrukture. Območje načrtovanih ureditev je velikosti 3,23 ha.

Po izgradnji nove stavbe je načrtovano, da bo v celotnem kompleksu GKN Driveline Zreče 700 zaposlenih. Investitor namerava pričeti z gradnjo v letu 2021, zaključek investicije pa je predviden v letu 2023.Galerija nekaterih referenc