Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

PRILOŽNOST ZA URESNIČITEV VAŠE ŽELJE PO LASTNI HIŠI


Zbiranje interesa za nakup zazidljivih parcel za gradnjo stanovanjskih hiš

 

Na sončni lokaciji na Vidmu v Krškem imamo na voljo zazidljiva zemljišča, na katerih je možna gradnja do max. 7 stanovanjskih hiš, s približno površino posamezne parcele 700 m2.

Gre za območje, ki se nahaja v osrčju že obstoječih stanovanjskih objektov oz. enodružinskih hiš, umaknjeno od glavne ceste.

Glede na izkazan interes je možno parcele tudi združevati in s tem povečati površino pripadajočega zemljišča.  Največja možna etažnost hiš je P + 1 + M, z možnostjo podkletitve.

Vaš interes za nakup zemljišča nam lahko izkažete pisno na naš naslov: tatjana.vresk@savaprojekt.si

 Galerija nekaterih referenc