Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Stanovanjsko – poslovni kompleks Polje IV v Ljubljani


V sredini junija 2019 je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana otvoril stanovanjsko – poslovni kompleks Polje IV v Ljubljani, v katerem bo na voljo 64 stanovanjskih enot. V objektu je poleg stanovanjskih enot in spremljajočih prostorov (garaža v kleti, kolesarnice, shrambe, tehnični prostori) tudi poslovni del, namenjen knjižnici in lekarni.

Objekt obsega kletno etažo, pritličje (v katerem je poslovni del objekta) in 4 nadstropja neprofitnih najemnih stanovanj, ki so razporejena v dveh vzporednih lamelah. Kletna etaža in pritličje sta armiranobetonska, medtem ko je stanovanjski del v nadstropju v montažni leseni izvedbi. Neto tlorisna površina objekta brez garažne etaže znaša približno 6.500 m2. Vrednost investicije je znašala 6,2 milijona evrov.

Naše podjetje je za investitorja izvajalo svetovalni inženiring v fazi izbora izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ter strokovni nadzor nad izvedbo betonskega dela objekta.
Pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je bila podpisana po sistemu »build and design« (projektiranje in izvedba).Galerija nekaterih referenc