Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Zaključena 1. faza širitve pokopališča v Krškem


6. junija 2019 je na pokopališču v Krškem potekala slovesna otvoritev novega poslovilnega objekta, za katerega smo v Savaprojektu izdelali projektno dokumentacijo in izvajali projektantski nadzor.

Za širitev pokopališča v našem domačem kraju, ki poleg poslovilnega objekta zajema še novo ureditev širše okolice, je naše podjetje izdelalo PGD, PZI in PID dokumentacijo, tekom gradnje v letih 2017 in 2018 pa smo izvajali projektantski nadzor. Poleg tega smo avtorji projekta notranje opreme, nad izvedbo katere smo v letošnjem letu ravno tako izvajali nadzor.

V novem objektu so na skupno 420 kvadratnih metrih notranje površine štiri mrliške vežice, prostor za poslovilne obrede in dve čajni kuhinji. Sanitarije za obiskovalce so ločene in dostopne iz zunanje strani. Urejena je tudi okolica objekta, saj je ob njem nov vhodni portal, prostor za raztros in 62 parkirnih mest.Galerija nekaterih referenc