Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Zaposlimo pooblaščenega gradbenega inženirja (m/ž) za področje nizkih gradenj


ZAPOSLIMO POOBLAŠČENEGA GRADBENGA INŽENIRJA (m/ž) ZA PODROČJE NIZKIH GRADENJ

1 sodelavec
 

Pogoji:

• univ. dipl. inž. gradbeništva (7.stopnja), ali mag. inž. gradbeništva (7. stopnja),
• vsaj 3-5 let delovnih izkušenj,
• vpisan v imeniku pooblaščenih inženirjev IZS – pooblaščeni inženir oz. ima možnost pridobitve strokovnega izpita
• projektiranje z računalnikom in obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika,
• organizacijske in pogajalske sposobnosti.

Pričakujemo naslednje kompetence:

1. Na splošnem področju:
• Samoiniciativnost,
• Motiviranost in zavzetost za delo in spoznavanje novih tehnologij,
• Sposobnost suverenega in argumentiranega predstavljanja projektov naročnikom,
• Sposobnost vodenja projektnih timov,
• Pripravljenost za dodatno interdisciplinarno usposabljanje in timsko delo.

2. Na strokovnem področju:
• Samostojno projektiranje, vodenje in načrtovanje projektov na področju visokih in nizkih gradenj skladno z zahtevami GZ in ostale zakonodaje,
• Poznavanje širše problematike projektiranja,
• Zaželeno poznavanje pravil iz stroke in predpisov projektiranja nizkih gradenj (celovito projektiranje prometne in komunalne infrastrukture ter zbiranje in odvodnjavanje odpadnih voda), splošno poznavanje ZUreP, GZ in ZAID,
• Zahtevana znanja AutoCAD, Microsoft Word, Excel,
• Zaželena znanja CIVIL 3D, Platea.


Za morebitna vprašanja nas pokličite na 07/ 49 14 255

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas.

Prijave z dokazili pričakujemo do 24. 6. 2022 na naslov:
SAVAPROJEKT d.d., CKŽ 59, 8270 KRŠKO ali savaprojekt@savaprojekt.si.

 


 Galerija nekaterih referenc