Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Zaposlimo vodilnega inženirja (m/ž) za zahtevna dela arhitekturnega načrtovanja na področju urbanizma


ZAPOSLIMO VODILNEGA INŽENIRJA (m/ž) za zahtevna dela arhitekturnega načrtovanja na področju urbanizma
1 sodelavec

   Pogoji:
• Univ. dipl. inž. arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva (7. stopnja) ali mag. inž. arhitekture, krajinske arhitekture ali gradbeništva (7.stopnja)
• Delovne izkušnje na področju prostorskega načrtovanja ali projektiranja,
• Opravljen strokovni izpit pri ZAPS ali IZS ali možnost pridobitve licence
• Obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika,
• Organizacijske in pogajalske sposobnosti,
• Vozniški izpit B kategorije.

   Pričakujemo naslednje kompetence:
1. Na splošnem področju:
• Samostojnost pri izdelavi prostorskih aktov,
• Samoiniciativnost,
• Natančnost in zanesljivost,
• Motiviranost in zavzetost za delo in spoznavanje novih tehnologij,
• Sposobnost suverenega in argumentiranega predstavljanja projektov naročnikom,
• Sposobnost vodenja projektnih timov,
• Pripravljenost za dodatno interdisciplinarno usposabljanje in timsko delo
• Osebna urejenost.

2. Na strokovnem področju:
• Prednost bodo imeli kandidati s pridobljeno licenco P (pooblaščen prostorski načrtovalec) in izkušnjami na področju prostorskega načrtovanja,
• Dobra sposobnost pisnega izražanja v različnih funkcijskih jezikovnih zvrsteh (praktično-sporazumevalni , strokovni in upravni jezik),
• Dobra usposobljenost za delo z računalnikom, poznavanje računalniškega programa za prostorsko načrtovanje GIS ter odlično poznavanje računalniških programov Word, Excel, Powerpoint,
• Zaželeno je, da kandidat na razgovoru predstavi 1 referenčni projekt (tekstualni in grafični del prostorskega akta pri katerem je sodeloval – Odlok, Uredba, Ureditvena situacija.


Za morebitna vprašanja nas pokličite na 07/ 49 14 255


Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas.

Prijave z dokazili pričakujemo na naslov:
SAVAPROJEKT d.d., CKŽ 59, 8270 KRŠKO ali
savaprojekt@savaprojekt.si.

 Galerija nekaterih referenc